Bez kazni za veš na balkonu, ali imajmo mjeru

Odluka o komunalnom redu spominje zabranu izlaganja “svega i svačega” na balkonima, ali nije rigidna

KRALJEVICA Niti pola sata nije trajala prva sjednica gradskog vijeća Kraljevice nakon ljetne stanke.
Gradonačelnik Dalibor Čandrlić je predstavio nove gradske pročelnike konstatiravši da novi ljudi nose novu energiju. U kratko vrijeme se pokazalo da je njihov dolazak pogođena odluka, rekao je gradonačelnik Kraljevice.
Mateja Dundović je pročelnica za financije i EU projekte. U Grad Kraljevicu je došla prije nešto više od godinu dana s funkcije u Primorskoj banci.
Pročelnik za komunalni sustav je Dražen Strčić koji je živio u Kraljevici. Do 2004. godine radio je u IGH, a u Grad Kraljevicu dolazi s rukovodeće funkcije u Vodovodu i kanalizaciji.

Vijećnici su donijeli Odluku o komunalnom redu. SDP-ova vijećnica Lea Lekan se osvrnula na članak 9. u kojem stoji: “Zabranjeno je na prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima okrenutima neposredno prema javno prometnoj površini izlagati rublje, posteljinu, tepihe i slične predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrade”.
Da li će se kažnjavati stanari koji izvjese rublje na balkone, pitala je Lekan.

Gradonačelnik Čandrlić predstavio je nove gradske pročelnike

Objašnjeno je da se ne pojavljuju takvi problemi, da se za sušenje veša uglavnom koriste fasade koje su okrenute zelenim površinama.
Gradonačelnik Čandrlić je rekao da bi se u principu trebalo kažnjavati nepridržavanja Odluke, no da je termin “nagrđuje” jako širok, da je veš na balkonima čak dio mediteranskog ambijenta i da je protiv kažnjavanja svega i svačega. No, treba imati mjere što se može izlagati, zaključio je gradonačelnik Kraljevice.

Sanja Ivetić (SDP) je postavila jedino pitanje na aktualnom satu. Znam da nije u ingerenciji Grada, ali da li Grad može poduzeti nešto po pitanju ilegalno vezanih plovila kojih je sve više.
Gradonačelnik Čandrlić je rekao da se može postaviti pitanje lučkoj kapetaniji, ali da ne doživljavam takve vezove kao veliki problem. Radi se o stalnim gostima kampa, uglavnom Slovencima. Slažem se da nije legalno, ali možemo postaviti pitanje da li bi gosti odustali od Kraljevice da ostanu bez vezova. Može se razgovarati s kapetanijom i naći rješenje koje će zadovoljiti sve, poručio je Čandrlić.

error: Content is protected !!