Senj ulaže 5,5 milijuna kuna u zbrinjavanje otpada

Nabavit će se posude za otpad, podzemni kontejneri, mobilno reciklažno dvorište, spremnici s karticama…

SENJ Grad Senj nastavlja s aktivnostima oko zbrinjavanja otpada. Tako je za ovu godinu predviđeno ulaganje od 5,5 milijuna kuna. Među ostalim, nabavit će se tri i pol tisuće komada plavih PHD posuda za otpad, ugraditi još dva podzemna kontejnera za otpad i to za područje kod senjske osnovne škole i Široke kuntrade. Nabavit će se i mobilno reciklažno dvorište te osamdeset spremnika od 1.100 litara s karticama i ključevima za stanare višestambenih zgrada. Uz to, za javne površine će se nabaviti koševi sa spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada te nastaviti sa sanacijom divljih odlagališta. U planu je i izrada projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice otpada i dokumentacija za kompostanu. Aktivnosti će se financirati sredstvima Grada, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

error: Content is protected !!