Senjani zadovoljni što se sud vratio u njihov grad

Građani više ne moraju putovati u Crikvenicu, Delnice i Rijeku, već sve potrebno mogu obavljati u svojem gradu“ rekao je gradonačelnik Rukavina prigodom posjeta ministra Bošnjakovića Senju

SENJ Ministar pravosuđa u Vladi  Republike Hrvatske Dražen  Bošnjaković, u pratnji tajnice Kabineta Sedine Dubravčić, posjetio je Grad Senj u sklopu posjeta pravosudnom  području Ličko -senjske  županije.

Ministar je s gradonačelnikom Sanjinom Rukavinom i suradnicima održao radni sastanak povodom osnovane stalne službe u Senju Općinskog suda u Crikvenici koja je počela  s radom 1. siječnja 2019. Stalna služba je izmjenom zakona vraćena Senju.

Sastanku su nazočili i v.d. predsjednika Općinskog suda u Crikvenici Željko Čubrilo, voditeljica stalne službe u Senju Općinskog suda u Crikvenici Kristina Pavelić, sutkinja Ankica Šolić – Selak i v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog  odjela  grada  Senja  Mislav  Bilović.  Grad Senj i Ministarstvo pravosuđa  potpisali  su  sporazum o  sufinanciranju uređenja i sanacije  zgrade suda u Senju u ukupnoj  vrijednosti pet milijuna kuna, od  čega će Grad Senj osigurati dva milijuna kuna, a preostalih tri milijuna kuna  resorno ministarstvo.

„Građani Senja neopravdano  su  bez  stalne  službe Suda ostali u 2014. godini. Otkad  je početkom ove godine stalna služba u Senju ponovno počela s radom,  građani  više ne moraju putovati u Crikvenicu, Delnice i Rijeku, već sve potrebno  mogu obavljati u svojem gradu“ rekao je gradonačelnik.

Zahvalio je ministru na pomoći i  suradnji oko uređenja zgrade na  zadovoljstvo sudaca koji će  ugodnije  aditi, ali i građana koji će koristiti njihove usluge.

Ministar  Bošnjaković također je zadovoljan potpisanim sporazumom.  Napomenuo je kako  je  to  dio  jednog  šireg  projekta  povezivanja  općinskih  i županijskih sudova  u  Hrvatskoj  čime  će  se  postići sinergija i bolje funkcioniranje  sudova.

„ Senj  će  imati  stalnu  službu  i  građani  neće  morati putovati  u  druge  gradove, potrebno je osigurati dobre uvjete i sucima i građanima.  To  radimo  u  cijeloj  Hrvatskoj,  suradnja  s  lokalnom  zajednicom svakako  ubrzava taj proces i u korist je građana Grada Senja. Snažna digitalizacija  još  je  jedan  projekt  kojim  očekujemo  dobiti   na  brzini  i efikasnosti   rješavanja   predmeta“,  rekao   je   o   planovima.

Radovi  na  uređenju i  sanaciji  trebali  bi  krenuti na jesen, a  završetak  se predviđa  2021. godine.
error: Content is protected !!