Senjska luka širi se za prihvat trajekata, kruzera i ro-ro brodova

Lukobran sv. Marije produljio bi se za 100 metara

SENJ Lučka uprava Senj krenula je i u izradu idejnog rješenja proširenja senjske luke na način da bi lukobran sv. Marije od Arta produljili za sto metara kako bi bila adekvatna za prihvat ro-ro brodova, trajekata, a u budućnosti i za povezivanje sa sjevernojadranskim otocima, Rabom, Krkom, čak i Cresom i Lošinjom. Planira se i proširenje lukobrana (Mađarskog) za 30 metara gdje bi mogli pristajati i putnički brodovi, manji kruzeri.

Predviđa se i proširenje Glavne rive, Gata sv. Nikole, kompletna rekonstrukcija Drvene rive, kao i izgradnja još jednog novog gata na području ispred restorana „Uskok“. Na tom dijelu je najuži dio ceste i luke, neadekvatan čak i za prolaz pješaka te bi se napravio jedan gat s početnim platoom kako bi se proširilo lučko područje i dobili novi vezovi.

Prema projektantskim procjenama podacima, vrijednost tih radova je oko 100 milijuna kuna, s tim da ministarstvo preko EU fondova može sufinancirati produljenje jednog i drugog lukobrana, i Mađarskog i Đige. Unutarnji gatovi, koji bi služili za komunalne vezove, rješavali bi se vlastitim sredstvima lučke uprave i sredstvima resornog ministarstva.

error: Content is protected !!