Info o radovima Aglomeracija

U sklopu projekta Aglomeracija trenutno se radi na sljedećim lokacijama

U Dramlju u Klanfarima, ulici Kačjak i Ulici Manestri, I. i II. Prilaz Milovana Muževića, Braće Košuljandić, Josipa Tomine Košuljandića, Katrica.
U Crikvenici Gromačine, Kotorska, Vatroslava Lisinskog, u Selcu Matkino, Brdo, Jesenova.
U Povilama Milana Butkovića, Jadranska magistrala, 19. dalmatinske divizije te na području Grabrove u ulici Sopot i između Ulice Sopot i izlaza na DC kod kb.13.
Usporedo s izgradnjom mreže radi se na crpnim stanicama u Dramlju na Bršljanovici te ne crpnim stanicama Povile i Muroskva.

error: Content is protected !!