Putovi Frankopani mogu dati zamah turizmu

Uz povijesni dio predavanja „Frankopani u Bakru“, zanimljiv je bio segment koji se odnosio na turističke mogućnosti otvorene projektom. Stranci žele upoznavati povijest i obilaziti kaštele. Treba ih samo znati privući

BAKAR Predavanje „Frankopani u Bakru“ održano je kao dio projekta „Kulturno – turistička ruta Putovima Frankopana“ koju provodi Primorsko – goranska županija u suradnji s 12 partnera, među kojima je i Grad Bakar. Kroz predavanje se moglo doznati više o plemićkoj obitelji Frankopan te njihovom doprinosu razvoju bakarskog područja. Također se u Domu kulture Matija Mažić u Bakru moglo čuti niz informacija vezanih uz Kulturno-turističku ruta “Putovima Frankopana”.
Uz povijesni dio predavanja, zanimljiv je bio segment koji se odnosio na turističke mogućnosti otvorene projektom. Naglašeno je kako bi turisti koji stižu na obalu sigurno rado obišli rutu koja šeće dalje od mora, Grobnikom i Gorskim kotarom. Kontinuirani dolazak turista mogao bi otvoriti mogućnost da ljudi vide turističku perspektivu u krajevima koji dosad nisu prepoznati kao turistički. Stranci žele upoznavati povijest i obilaziti kaštele. Treba ih samo znati privući.
Naravno, i gradovi na moru mogu turistički profitirati od Kulturno-turističke rute “Putovima Frankopana”. Među njima je i Bakar koji se turistički budi. Bakar obnavlja kaštel. Dosad je obnovljena međukatna konstrukcija, a sljedeća faza je izrada projekta uređenje interijera u sklopu kojeg će se naći i interpretacijski centar.
Projekt temeljen na ostavštini Frankopana vrijedan je 61 milijun kuna, EU daje bespovratno 47 milijuna.