Ribogojilište u Žrnovnici i atraktivne plaže mogu u koncesiju

Ribogojilište u Žrnovnici i atraktivne plaže mogu u koncesiju

Crikvenica

Županija može ponuditi potencijalnim koncesionarima 6 lokacija. U Crikvenici, Jadranovu, Dramlju, Selcu te dvije lokacije u Klenovici

Dramalj

RIJEKA Primorsko-goranska županija je donijela plan davanja koncesija na pomorskom dobru za 2019. godinu. Među 16 lokacija predviđenih za koncesije širom Županije, nalazi se 6 lokacija na području gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog. U Crikvenici, Jadranovu, Dramlju, Selcu te dvije lokacije u Klenovici.

Na popisu je plaža Lanterna u Dramlju. Procjenjuje se da će godišnja koncesija stajati 100 tisuća kuna. U koncesiju ide i plaža ispred autokampa Selce koja bi koncesionara mogla stajati 45 tisuća kuna godišnje. Ponudit će se za gospodarsko korištenje ribogojilišta u uvali Žrnovnica u Klenovici za 30 tisuća kuna godišnje. Županija je na popis stavila i područje ispred hotela Lostura u Klenovici za 20 tisuća kuna godišnje. Iznimno je zanimljiva koncesija za nevjerojatno atraktivnu lokaciju u Jadranovu. Koncesionaru se daje pravo i obaveza sanacije i gospodarskog korištenje plaže i objekta Tunera u uvali Perčin. Godišnje bi to moglo stajati 100 tisuća kuna. Svakako je najveći zalogaj gradsko kupalište u Crikvenici za koje će koncesionar plaćati 800 tisuća kuna godišnje.

Crikvenica

Jadranovo

 

error: Content is protected !!