Antikorona mjere za građane i poduzetnike donio i Grad Senj

Odobrena je odgoda plaćanja komunalne naknade, zakupnine poslovnih prostora i terasa, spomeničke rente…

SENJ Gradonačelnik Senja Sanjin Rukavina zajedno sa suradnicima razmotrio je i donio nekoliko odluka kojima će olakšati građanima Senja i okolice da lakše prebrode krizu uzrokovanu pandemijom COVID-19. Zbog obustave rada Dječjeg vrtića Travica, počevši od 16. ožujka, za roditelje će se mjesečna cijena obračunati sukladno broju dana korištenja usluge.
Poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti obuhvaćene mjerom zabrane rada Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite, odobrava se odgoda plaćanja:
– zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Senja
– zakupnine za korištenje javnih površina za terase i montažne objekte
– komunalne naknade
– spomeničke rente
– zakupnine za poslovne prostore Grada Senja koji su dani na upravljanje GKD Senj d.o.o. i Gradskom muzeju Senj.

Odgoda plaćanja odobrava se na vrijeme od četiri mjeseca, počevši od 1. travnja 2020. godine.
Za najamninu stanova u vlasništvu odnosno na upravljanju Grada Senja i komunalnu naknadu za sve stambene i garažne prostore neće se obračunavati zakonska zatezna kamata na zakašnjelo plaćanje.
Preporučeno je GKD Senj donošenje odluke o ukidanju naplate parkiranja na parkiralištima pod naplatom na području Grada Senja. Odluke će se primjenjivati do ukidanja mjera donesenih od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite.

error: Content is protected !!