Bakar izrađuje katalog gospodarskih subjekata

Cilj izrade kataloga je da se građanima Bakra i šireg okruženja olakša potraga za proizvodima i uslugama

BAKAR Grad Bakar odnosno Ured Grada pokrenuo je projekt izrade Kataloga gospodarskih subjekata koji posluju na području Grada Bakra, uključujući sva naselja i Industrijsku zonu Kukuljanovo. Cilj izrade kataloga je da se građanima Bakra i šireg okruženja olakša potraga za proizvodima i uslugama koje trebaju, informirajući ih o brojnim djelatnostima kojima se bave poduzetnici na području Grada Bakra.
U svrhu prikupljanja podataka za izradu Kataloga, Ured Grada pripremio je online obrazac – Upis u katalog
gospodarskih subjekata – koji se nalazi na mrežnim stranicama Grada Bakra www.bakar.hr i Industrijske zone Bakar d.o.o. www.ind-zone.hr te poziva sve poduzetnike s područja Grada Bakra i Industrijske zone Kukuljanovo koji se žele oglasiti i predstaviti u Katalogu da pristupe ispunjavanja Upitnika.
Ispunjavanje online obrasca moguće je do 31. listopada 2020. godine.

error: Content is protected !!