Bakar raspisao natječaj za 65 učeničkih i studentskih stipendija

Dodijelit će se najviše 25 učeničkih i 40 studentskih stipendija

BAKAR Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima raspisao je Grad Bakra za školsku/akademsku 2021/22. godinu. Dodijelit će se najviše 25 učeničkih i 40 studentskih stipendija.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu stipendija Grada Bakra imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da učenik ima neprekidno prebivalište na području Grada Bakra u minimalnom trajanju od dvije godine računajući do dana raspisivanja javnog natječaja za dodjelu stipendija
 • da se redovito upisuju u II., III. ili IV. razred srednje škole
 • da su u svim razredima srednje škole ostvarili uspjeh od 4,5 ili više
 • da roditelji, staratelji ili udomitelji učenika u trenutku raspisivanja javnog natječaja imaju prebivalište na području Grada Bakra
 • da nisu već stekli pravo na stipendiju od nekog drugog tijela ili gospodarskog subjekta, po bilo kojoj osnovi, s izuzetkom kandidata koji se školuju za deficitarna zanimanja

Učenici čije su obitelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra ostvaruju pravo na stipendiju za redovan upis u bilo koji razred srednje škole ukoliko su ostvarili uspjeh od 3,0 ili više u prethodnoj godini školovanja. Prednost za dobivanje stipendije imat će oni učenici koji su na natjecanjima u znanju u godini koja prethodi upisu u II., III. ili IV. razred srednje škole postigli zapažene uspjehe (sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i plasman od 1. do 3. mjesta na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima).

Učenici s invaliditetom i učenici smješteni u udomiteljsku obitelj ostvaruju pravo na stipendiju bez obzira na uvjete ostvarenja uspjeha u školovanju, pod uvjetom da su registrirani prema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 64/01.) odnosno temeljem rješenja centra za socijalnu skrb.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu stipendija Grada Bakra imaju redovni studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju neprekidno prebivalište na području Grada Bakra u minimalnom trajanju od dvije godine, računajući od dana raspisivanja javnog natječaja za dodjelu stipendija
 • da roditelji, staratelji ili udomitelji studenta u trenutku raspisivanja javnog natječaja imaju prebivalište na području Grada Bakra
 • da nisu stariji od 27 godina računajući od dana objave obavijesti o provođenju javnog natječaja
 • da se redovno, odnosno po prvi puta upisuju na iduću godinu studija, odnosno da se radi o apsolventima koji ne studiraju dulje od godinu dana računajući od završetka akademske godine u kojoj su odslušali predavanja
 • da nisu već stekli pravo na stipendiju od nekog drugog tijela ili gospodarskog subjekta, po bilo kojoj osnovi
 • da su u prethodnoj godini studija ostvarili prosjek ocjena položenih ispita veći ili jednak 4,0 odnosno veći ili jednak 3,0 ukoliko se radi o djeci iz obitelji koje su korisnici socijalnog programa Grada Bakra

Studenti prve godine preddiplomskog studija stječu pravo na stipendiju ukoliko su ostvarili opći uspjeh na koncu svakog razreda srednje škole u visini prosječne ocjene 4,5 ili više, a ukoliko su korisnici socijalnog programa ako su ostvarili opći uspjeh na koncu svakog razreda srednje škole u visini prosječne ocjene 3,0 ili više.

Javni natječaj traje 15 dana od dana objave obavijesti o provođenju javnog natječaja u dnevnom tisku.
Lista kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija Grada Bakra bit će objavljena na
mrežnim stranicama Grada Bakra u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

error: Content is protected !!