Grad Bakar raspisao natječaj za učeničke i studentske stipendije

Dodijelit će se najviše 65 gradskih stipendija, 25 učeničkih i 40 studentskih

BAKAR Grad Bakar objavio je javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Bakra za školsku/akademsku 2019/20. godinu. Dodijelit će se najviše 65 gradskih stipendija, 25 učeničkih i 40 studentskih. Natječaj je objavljen 9. listopada godine i traje 15 dana.
Postoji nekoliko uvjeta da bi se moglo kandidirati za stipendije. Između ostalog, uvjet je da učenik ima neprekidno prebivalište na području Grada Bakra u minimalnom trajanju od dvije godine, da su u svim razredima srednje škole ostvarili uspjeh od 4,5 ili više, da roditelji, staratelji ili udomitelji učenika u trenutku raspisivanja javnog natječaja imaju prebivalište na području Grada Bakra te da nisu već stekli pravo na stipendiju od nekog drugog tijela ili gospodarskog subjekta, po bilo kojoj osnovi, s izuzetkom kandidata koji se školuju za deficitarna zanimanja. Kod studenata vrijede slična pravila, s tim da se traži prosjek ocjena od 4,0 te student ne može biti stariji od 27 godina. Detaljne objavijesti mogu se naći na službenim web stranicama Grada i oglasnim pločama.