Crikvenička rivijera dobit će još četiri velike plaže

Na popisu za uređenje i proširenje su plaža od Podvorske do Stoimene, plaža od luke Črni mol do lučice Omorika, plaža od hotela Amabilis do bazena Selce te plaža od luke Omorika do hotela Rivijera u Dramlju

CRIKVENICA U Jadranovu su već vidljivi radovi na plaži, no kako se odavno zaključilo da Crikvenici nedostaje plaža jasno je da Jadranovo nije jedina investicija u plaže na području Grada Crikvenice. Uređivat će se i proširivati još četiri plaže.
Plaža od Podvorske do Stoimene ubuduće će činiti jedan plažni kompleks. Sanirat će postojeća plaža Podvorska, a dodatno nasipati područje od tzv. Life centra do pozicije ispred restorana Dida. Nasuti plažni prostori zaštitit će se, kao i u Jadranovu, perima položenim u more tako da more neće povlačioti materijal s plaža i zahtjevati obimnija nasipavanja svake godine. Predviđeno je i uređenje partera, urbane opreme i druge opreme, te potrebne infrastrukture. Plaža od luke Črni mol do lučice Omorika (ispod restorana Mendula) uredit će se na sličan način.

Oba projekta su u postupku ishođenja lokacijske dozvole, i ishođeno je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike prema kojem nije potrebna izrada Studije utjecaja na okoliš, što će ubrzati uređenje plaže.
Plaža od hotela Amabilis do bazena Selce te plaža od luke Omorika do hotela Rivijera u Dramlju su u fazi izrade idejnog projekta i potrebnih geodetskih podloga.