Bribirski vrtić sadio jabuku, jasen i jorgovan

Dječji vrtić Cvrčak i mrav već je iskusan u sadnji, na opožarenom području na Svetoj Barbari su zasadili tri tisuće crnih borova

BRIBIR Dječji vrtić Cvrčak i mrav uključio se u akciju “Zasadi drvo, ne budi panj”. Cilj nacionalne akcije bio je potaknuti pojedince da uvide kako bez ičije pomoći mogu zasaditi stablo i stvoriti kvalitetniju životnu sredinu te pomoći ekosustavu. Nacionalnoj kampanji uvelike su pomogle i Hrvatske šume koje su pomogle u nabavi sadnica i sjemenja. Akcija je u vrtiću provedena u petak i jučer, kad su djeca područnog objekta Bribir u vrtićko dvorište i na obližnju livadu uz pomoć jednog tate zasadila jabuku, jasen i jorgovan.
Akcijom je obogaćena realizacija programa rada kao eko-škole te samim time obogaćena i dugogodišnja i nagrađivana eko-akcija pošumljavanja područja Sveta Barbara kod Bribira. Na Svetoj Barbari su djeca iz vrtića posadila oko tri tisuće sadnica crnog bora.

error: Content is protected !!