Djeca uživala u “starinskim” igrama na Danu igara u Bakru

Dječje druženje sa “starinskim” igrama organiziralo je Društvo Naša djeca Bakar

BAKAR Društvo Naša djeca Bakar organiziralo je Dan igara u Bakru. Dan igara već je tradicija u Bakru, no ove godine korona je ispremiješala sve pa će se tako Dani igara održavati u vođe navrata, kako prilike budu dopuštale. Djeca su uživala u parku, odmaknula se od igara koje je u njihove domove i odrastanje donijela tehnologija, a prihvatila “starinske” igre. Očito im se svidjelo, o tome su svjedočili dječji osmijesi.