Dodatno obrazovanje za Senjkinje angažirane u projektu “Zaželi”

Na radnom sastanku sa ženama zaposlenim u projektu razgovaralo se o njihovu osposobljavanju kroz verificirane programe, sukladno s potrebama tržišta rada

Senj – U sklopu projekta „Zaželi“, koji se 100 posto financira sredstvima Europske unije odnosno iz Europskog socijalnog fonda, u prostorijama Grada Senja održan je radni sastanak sa zaposlenim ženama, pripadnicama ciljane skupine. Sastanak se, između ostaloga, odnosio i na dogovor vezan za dodatno obrazovanje i osposobljavanje kroz verificirane programe sukladno s potrebama tržišta rada, a sve kako bi na tržištu rada Senjkinje bile konkurentnije.

Tijekom radnoga sastanka zaposlenicama su uručene radne pregače koje će koristiti u radu s krajnjim korisnicima. Sredstva za kupnju radne odjeće osigurana su iz projekta „Zaželi – Program zapošljavanje žena na području Grada Senja“, u okviru Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

error: Content is protected !!