Dopušteno paljenje korova, ali uz odobrenje vatrogasaca

Ukinuta je zabrana paljenja uvedena zbog angažiranosti vatrogasaca na provođenju antikorona mjera

BRIBIR Zbog angažiranosti operativnih članova DVD-a Bribir na provođenju preventivnih mjera stožera Civilne zaštite u suzbijanju pandemije korone paljenje korova na području Vinodolske općine je bilo zabranjeno.
Od danas do 1. lipnja dozvoljava se paljenje vatre na otvorenom prostoru, no isključivo uz odobrenje DVD-a Bribir (051/248-867 ili 091/248-8670). Uz molbu je obavezno navesti osobne podatke (ime, prezime, adresa prebivališta podnositelja zahtjeva), naziv površine odnosno zemljišta na kojem će se ložiti vatra odnosno paliti sakupljeno raslinje. Potrebno je navesti udaljenost mjesta loženja od najbliže šume, vrijeme loženja i broj osoba koje će obaviti loženje.

Preventivne mjere

Prije paljenja, a po odobrenju nadležne vatrogasne postrojbe, potrebito je poduzeti obvezne preventivne mjere:

– paljenje provoditi danju za mirna vremena ( bez vjetra)

– spaljivati na dovoljnoj udaljenosti od vodova električne energije, javnih cesta, stambenih i drugih objekata, koje bi vatra i dim mogli ugroziti

– osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara – osigurati priručna sredstva za gašenje požara (voda, lopate, grablje i sl.)

Osobe koje su po prethodnom odobrenju, obavile paljenje vatre na otvorenom prostoru, dužne su mjesto paljenja pregledati, ostatke vatre u potpunosti ugasiti i o tome izvijestiti davatelja odobrenja. Odobrenje se može izdati isključivo za paljenje sakupljenih manjih količina raslinja, a strogo se zabranjuje paljenje većih površina (livada).