Edukativna ribarska staza “pričat” će glagoljicom i QR kodovima

Projekt “Ribarske priče”, vrijedan 1,6 milijuna kuna, Grad će prijaviti na natječaj FLAG-a Tunera koji može pokriti 60 posto investicije

NOVI VINODOLSKI Gradsko vijeće Novog Vinodolskog dalo je suglasnost za podnošenja projekta edukativne staze “Ribarske priče”, vrijednog 1,6 milijuna kuna, na natječaj FLAG-a odnosno lokalne akcijske grupe u ribarstvu. Radi se o natječaju u okviru mjere B.2.1. “Edukativne staze iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. FLAG-a Tunera” koji bi putem Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo mogao osigurati 980 tisuća kuna odnosno pokriti 60 posto ulaganja. Predviđeno je da se edukativna staza uredi u dijelu Parku Ivana Mažuranića koji bi u novom ruhu trebao osvanuti najkasnije do kraja 2021. godine.
Projekt podrazumijeva uređenje i opremanje edukativne staze odnosno sanaciju postojećeg raslinja, podizanje novih nasada, izvedbu niskih betonskih podzida, sanaciju gaznih površina, ugradnju klupa i sunčališta, izvedbu klupa u obliku slova glagoljice te postavljanje info ploča. U sklopu projekta predviđene su i promidžbene aktivnosti – u sklopu kojih će se na betonskim slovima koja vode posjetitelja edukativnom stazom, laserski gravirati promidžbeni tekstovi i QR kodovi koji će “pričati” o ribarstvu, flori i fauni podmorja, zaštiti okoliša i povijesne baštine. Na edukativnoj stazi “Ribarske priče” postavit će se pametna klupa koja će koristiti energiju iz obnovljivih izvora energije.
Realizacijom projekta bi prostor iznad glavne novljanske plaže odnosno Šetnice Dr. Franje Tuđmana dobio na atraktivnosti i postao još jedna atrakcija Novog koji mora na razinu dviju marina i hotela Lišanj podići kompletan pojas uz more između dviju marina.

error: Content is protected !!