Edukativna staza oplemenila Park Ivana Mažuranića, a QR kodovi otkrivaju ribarske priče

Šest betonskih klupa izrađeno je u obliku slova glagoljice

NOVI VINODOLSKI Park Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom dočekat će prve proljetne goste u novom ruhu zahvaljujući projektu Edukativna staza – Ribarske priče. Uređenjem parka i Šetnica dr. Franje Tuđmana, uz samu plažu, dobila je na atraktivnosti.

Projekt je osmišljen s ciljem podizanja svijesti o zaštiti okoliša te stvaranja novog turističko-edukativnog sadržaja, kroz unapređenje javne infrastrukture društvene namjene. Uređenje je obuhvatilo građevinsko-obrtničke radove na obnovi postojećih sadržaja i na izvedbi novih sadržaja te hortikulturne radove koji uključuju sanaciju postojećeg devastiranog raslinja i podizanje novih nasada.
– Uz stazu su ugrađene klupe, sanirane gazne površine, a na šest lokacija postavljene su betonske klupe koje simboliziraju slova glagoljice: N, O, V, I, I i M. Slova I i M predstavljaju inicijale bana Ivana Mažuranića po kojem park nosi ime, objašnjava gradonačelnik Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković.

U zoni parka i kupališta formirana su sunčališta kako bi se spriječilo gaženje zelenog pojasa. Na svakoj betonskoj klupi nalazi se pločica s QR kodom. I svaki kod ima svoju priču. Pređete li preko QR koda doznat ćete više o baštini, flori i fauni, negativnom utjecaju čovjeka na podmorje i okoliš, ribolovu, mediteranskoj prehrani. Poveznica na ribarsku priču dostupna je i putem web stranice Grada Novog Vinodolskog. U okviru projekta postavljena je i pametna klupa s mogućnošću bežičnog i USB punjenja mobitela te besplatnog pristupa internetu.

Projekt Edukativna staza – Ribarske priče nastao je u okviru projekta financiranog iz mjere B.2.1. Edukativne staze iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAG-a/LAGUR-a Tunera, objašnjava zamjenica pročelnika Upravnog odjela za financije i javnu nabavu Sandra Ristić. Vrijednost projekta iznosi gotovo 1,3 milijuna kuna. Sufinanciran je EU sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, pri čemu EU sufinanciranje iznosu 834 tisuće kuna, a država je pokrila 147 tisuća kuna. Grad Novi Vinodolski osigurao je 280 tisuća kuna.

error: Content is protected !!