Eko Murvica upravljat će reciklažnim dvorištem Podbadanj

Dvorište Vinodolske općine će u funkciju na jesen, kad se dobije uporabna dozvola i ishodi upis u očevidnik

GRIŽANE Vinodolska općina je reciklažno dvorište Podbadanj dala na upravljanje crikveničkom komunalnom društvu Eko Murvica. Crikvenički komunalci upravljat će reciklažnim dvorištem na određeno vrijeme, do izbora novog ovlaštenog pružatelja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada na području Vinodolske općine.

Preuzimanje na upravljanje ne znači da je reciklažno dvorište kod bivšeg kamenoloma počelo raditi. Treba se dobiti uporabna dozvola i dvorište upisati u očevidnik reciklažnih dvorišta. Pretpostavlja se da će dvorište zaživjeti na jesen. Inače, reciklažno dvorište površine 600 kvadrata je izgrađeno i spremno za početak rada.

Na lokaciji Podbadanj otvorit će se jedno radno mjesto, a Eko Murvica će definirati radno vrijeme u dogovoru s Vinodolskom općinom. Reciklažno dvorište moći će koristiti svi, no bit će besplatno samo za pučanstvo Vinodolske općine.

error: Content is protected !!