Gdje je nestala bura koja je 1956. u Crikvenici vladala 44 dana?

Danas snijega nema ni u planinama, a 1942. godine Crikvenica je tri tjedna bila pod snijegom

CRIKVENICA Gdje je nestala bura? Gdje snijeg? Gdje su nestale zime koje pamtimo? Crikvenička motriteljica DHMZ-a Anđelka Radil podsjetila nas je na godine kad je zima opravdavala svoje ime.
Snijega danas nema niti u planinama, a nekad je Crikvenica znala što je snijeg. Rekordna je 1942. godina, kada je u Crikvenici snijeg vladao 21 dan. Druga najsnježnija crikvenička zima je 1956., kada je snijeg opstao osam dana. Godine 1917. i 1938. snijeg je bijelio Crikvenicu osam dana, a 1940. godine tjedan dana.
Niti jesen, niti zima nisu odnijeli ozbiljnu buru, a prašnjave knjige opet nas vraćaju u očito hladnu 1956. godinu kada je jaka bura vladala 44 dana i 1942. godinu kada je jaka bura puhala 42 dana.
“Vidljivo je da svake godine temperature rastu, nema više jakog vjetra, snijega uglavnom nema dok su kiše ostale na razini kao nekada. Relativna vlaga zraka manja je od nekadašnjeg prosjeka”, objašnjava Radil naglašavajući da meteorološka postaja DHMZ-a u Crikvenici bilježi podatke 129 godina.
“Možemo se pohvaliti da je crikvenička meterološka postaja jedina postaja na obali koja je sačuvala sve podatke od prvog dana mjerenja”, dodaje crikvenička motriteljica.

error: Content is protected !!