Godišnje osam Senjkinja oboli od raka dojke

Posljednjih 15 godina u Senju je od raka dojke oboljelo 120 žena i jedan muškarac

SENJ Dan narcisa je “Senjska liga protiv raka” ove godine obilježila emisijom na lokalnoj radiopostaji zbog pandemije koja je onemogućila aktivnosti na senjskoj tržnici.
– Do sada smo to obilježavali svojim aktivnostima na Maloj placi na način da bi građani davali financijske priloge za narcise. Ove godine i lani nismo bili u mogućnosti to raditi, ali onaj tko želi, tko hoće i može, na plakatima koje smo postavili u gradu je IBAN lige, na koji se mogu uplatiti određena sredstva na račun lige, pozvao je dr. Miroslav Prpić, predsjednik Senjske lige protiv raka.

Inače, narcisi su simbol dolaska proljeća, novog života i nade te su postali simbol dana kojemu je cilj jačanje svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Dan je to i podrške svim onim ženama koje su oboljele. Oko 25 posto svih malignih bolesti u žena otpada na rak dojke. To je tako na nivou Hrvatske, na nivou Europe, u svijetu, pa tako i u Senju.
– Prema registru iz 2017. godine u Hrvatskoj je oboljelo 2.167 žena. Mislim da je kod nas pobol čak i malo veći. Od te zloćudne bolesti 2019. godine, prema dostupnim podacima, umrlo su 752 žene. Znači, rak dojke je još uvijek bolest od koje se umire, ali možemo reći sve manje i manje i liječenje je sve uspješnije, ističe predsjednik Senjske lige protiv raka.

Dr. Miroslav Prpić

Uz izbjegavanje rizičnih faktora, važan je samopregled dojke, a dr. Prpić je pozvao žene od 50 godina da naprave mamografiju.
– Bazičnu mamografiju bi trebalo napraviti s 40 godina, a onda se rade kontrole. Ovisno o nalazu, i dodatne kontrole s ultrazvukom, a po potrebi i daljnja dijagnostika. Ako postoji u obitelji pojavnost raka dojke, onda je s mamografijom poželjno početi s 35 godina, a s ultrazvučnim pregledima i prije.

Dr. Prpić analizirao je stanje što se tiče raka dojke u Senju.
– Svih ovih godina radio sam registar za rak. Prošle, a ni ove godine, ga nismo predstavili, ali sve ću to obraditi i objaviti statistiku. Posljednjih 15 godina u Senju je oboljelo od raka dojke 120 žena i jedan muškarac. Najveći broj novootkrivenih i novooboljelih je zabilježen 2018. godine – 11 žena. U 2020. godini oboljelo je 8 žena od raka dojke. U životnoj dobi od 60. do 69. godine života je oboljelo 38 žena. U pedesetim godinama 31 žena, a u rasponu godina od 70 do 79 – 28 žena i jedan muškarac. Od 40. do 49. godine oboljelo je 13 žena, a u periodu nakon 80. godine osam žena. Imamo i jednu oboljelu ženu mlađu od 40 godina, istaknuo je predsjednik senjske Lige, ali i napomenuo u nešto optimističnijem tonu kako je rak dojke bolest koja se liječi i izliječi.
– U Senju imamo jako puno žena koje su operirane prije 12-15 godina i nemaju nikakvih zdravstvenih problema. Najbitnije je otkriti bolest u što ranijem stadiju, istaknuo je dr. Prpić.

error: Content is protected !!