Grad Senj priprema dokumentaciju kako bi doskočio ulasku divljih svinja u naselja

Prvi korak je donošenje Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na senjskom području

SENJ Grad Senj pristupio je izradi Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na senjskom području, a zbog učestalih pojava divljači, osobito jelena i divljih svinja u naseljenim područjima grada, gdje lovačkim društvima nije dopušten odstrjel. Nacrt prijedloga Odluke je na savjetovanju s javnosti koje je u tijeku.

Granica površine izvan lovišta određuje se na udaljenosti 100 metara od granica građevinskih područja naselja, osim u dijelovima gdje su udaljenosti građevinskih područja naselja manje u odnosu na granice naselja ili susjednih jedinica lokalne samouprave. Odluka će biti osnova za izradu Programa zaštite divljači na području Grada Senja kojim će se, među ostalim, odrediti i podaci o položaju, granicama, strukturi te ukupna površina zemljišta izvan lovišta.

Odlukom se određuju naselja na području Grada Senja na kojima se nalaze površine izvan lovišta, a to su Senj, Alan, Biljevine, Bunica, Crni Kal, Jablanac, Klada, Krasno, Krivi Put, Lukovo, Melnice, Mrzli Dol, Pijavica, Podbilo, Prizna, Senjska Draga, Starigrad, Stinica, Stolac, Sveta Jelena, Sveti Juraj, Velke Brisnice, Veljun Primorski,Volarice, Vrataruša, Vratnik i Vrzići.

Primjedbe i prijedloge na nacrt ove odluke moguće je dati do 12. siječnja na obrascu objavljenom na internetskoj stranici Grada Senja.