Gradi se rotor i na južnom ulazu u Senj

Izradit će se i projekt obnove Jadranske magistrale, od Kozice do rotora na zapadnom ulazu u Senju

SENJ Sljedeće godine, najavljuju proračun i gradonačelnik Jurica Tomljanović, u Senju će se znatno investirati u prometnice. U 2022. godini planira se izgradnja rotora i uređenje zelenih površina na južnom prilazu u Senj. S Hrvatskim cestama se planira uređenje zapadnog prilaza Senju. Izradit će se projekt obnove Jadranske magistrale, od Kozice do rotora u Senju. U sklopu tog projekta riješit će se parkirališta i javna rasvjeta od Svete Jelene do Senja. U tijeku je izdavanje građevinske dozvole za Riječku cestu u Senju i uskoro se ide u uređenje ceste. Projekti obnove će se izraditi i za Ulicu Svetog Jurja i Strmac u Senju.

Uskoro će se potpisati ugovor između senjskog Komunalnog društva, Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta za rekonstrukciju Stare ceste od rotora do tvrtke Gramex. Projekt podrazumijeva izgradnju sanitarne i oborinske kanalizacije i rekonstrukciju ceste. S HEP-om bi se dogovorilo da se instalacije spuste pod zemlju. Sva potrebna projektna dokumentacija bit će gotova do 1. travnja, a nakon toga slijedi natječaj za izvođenje radova. Radovi bi trebali započeti u listopadu sljedeće godine.