HNS želi graditi vjetroelektrane u Crikvenici

Predlaže se i gradnja nove ceste za Gornji kraj koja bi se od magistrale odvajala iznad Selca

CRIKVENICA Na još jednoj konferenciji za medije na temu kako HNS vidi razvoj Crikvenice, predsjednik crikveničke podružnice Vladimir Volarić je u uvodu primijetio da je zaduženje Grada od oko 100 milijuna kuna veliko. No, Volarić ističe da je u zaduženju prisutan i 12 milijuna kuna vrijedan projekt ulaganja u energetski sektor odnosno u energetski neovisnu javnu rasvjetu, što HNS podržava jer je to kapitalni gradski projekt, ali i projekt koji HNS želi realizirati u sljedeće četiri Volarić ističe da Grad Crikvenica na javnu rasvjetu godišnje troši 1,8 milijuna kuna te da će se investicija u energetski neovisnu javnu rasvjetu isplatiti za cirka osam godina i ubuduće jamčiti rasterećenje gradske blagajne.

HNS predlaže drugu i treću fazu u izgradnji neovisnog energetskog sustava. Druga faza je postavljanje malih vjetroelektrana (vjetrenjača), koje će već pri maloj brzini vjetra puniti akumulatore javne gradske rasvjete tako da bi Crikvenica imala 100 posto energetski neovisnu mrežu javne rasvjete. Treća faza energetskog razvoja Crikvenice je izgradnja kombinirane solarne elektrane i vjetroelektrane na području oko vodospreme Jadranovo, gdje država ima u vlasništvu 50 tisuća kvadrata. Teren okrenut prema jugu, ima sunca i vjetra.

Volarić se osvrnuo na probleme s prometom u Gornjem kraju. Predlaže rasterećenje uske glavne ceste gradnjom nove prilazne ceste široka koja bi od Selaca, kod skladišta bivše Karlovačke pivovare, vodila prema Gornjem kraju.