Istraživanje u NP Sjeverni Velebit: utjecaj šumskih požara

Proučit će se utjecaj šumskih požara na zajednice beskralježnjaka i praživotinja tla

KRASNO U južnom dijelu Nacionalnog parka Sjeverni Velebit provodi se istraživanje u okviru projekta “Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima – Memorie“ iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Proučit će se utjecaj šumskih požara, kao jedne od posljedica klimatskih promjena, na zajednice beskralježnjaka i praživotinja tla.

Istraživanje vodi doc. dr. sc. Stjepan Mikac sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u postavljanju istraživanja, pod vodstvom doc. dr. sc. Andreje Brigić, voditeljice modula bioraznolikost, sudjelovali su istraživači s Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Fran Rebrina, Vesna Gulin i Vladimir Bartovsky. U današnje vrijeme svjedočimo sve češćim prirodnim katastrofama poput požara, koji uslijed klimatskih promjena postaju sve jači i zauzimaju sve veće površine.

Poznato je da požari izravno i relativno brzo mijenjaju prirodna staništa, no kako bismo mogli procijeniti njihov utjecaj na bioraznolikost u cjelini, potrebno je znati kakve promjene izazivaju u zajednicama koje naseljavaju zahvaćena staništa. Primijenjena istraživanja predložena ovim projektom odnose se na ranjivi sektor prirodnih ekosustava i bioraznolikosti i doprinijeti će poznavanju stanja bioraznolikosti i spoznajama o promjena u sastavu i strukturi zajednica različitih skupina organizama od biljaka, praživotinja i životinja koje su uvjetovale izravne posljedice klimatskih promjena, poput vjetroloma i prirodnih požara u šumskim ekosustavima, ističu stručnjaci u projektu.
Primijenjena istraživanja predložena ovim projektom odnose se na ranjivi sektor Prirodnih ekosustava i bioraznolikosti jer će doprinijeti poznavanju stanja bioraznolikosti te promjena u sastavu i strukturi zajednica različitih skupina organizama (biljke, praživotinje, životinje) utjecanih izravnim posljedicama klimatskih promjena, poput vjetroloma i prirodnih požara u
šumskim ekosustavima.

error: Content is protected !!