Ivanj traži 12 radnika

Novljanski komunalci u potrazi su za šestero vrtlara, četvero radnika za sortiranje otpada te dvoje radnika na utovaru komunalnog otpada

Novi Vinodolski – Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. traži 12 radnika. U natječaju za sljedeća radna mjesta traži se dvoje radnika na utovaru komunalnog otpada (m/ž). Uvjet za prijavu na natječaj: NK/KV. Ivanj traži i četvero radnika za sortiranju otpada (m/ž). Uvjet za prijavu na natječaj: NK/KV. Novljansko komunalno društvo nudi posao i za šestero vrtlara (m/ž). Uvjet za prijavu na natječaj: KV/SSS/VK. Za sva radna mjesta vrijedi da će se ugovor o radu sklopiti na određeno vrijeme, uz mogućnost produljenja na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte), životopis, svjedodžbe, ukoliko je kandidat položio ispit za rukovanje alatom i opremom – dokaz o položenom ispitu. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora odabranog kandidata, predočit će se izvornik isprava. U prijavi na natječaj kandidati su obavezni navesti radno mjesto za koje se prijavljuju.

Detalji natječaja mogu se pogledati na www.ivanj.net ili dobiti na broj telefona: 051/445-550

Prijave se mogu dostaviti do 10. travnja:
  • putem pošte na adresu: Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski, uz naznaku: „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa“
  • osobno na adresu: Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski, radnim danom od 07:00 sati do 15:00 sati
  • putem elektroničke pošte: ivanj@ivanj.net
error: Content is protected !!