Javni radovi otvaraju pet radnih mjesta

Mjerom „Javni rad“ obuhvatit će se projekt (O)čuvajmo Park Nehaj. Na poziv se mogu javiti dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe

SENJ Grad Senj poziva kandidate za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Senja za 2019. godinu. Mjerom „ Javni rad“ obuhvatit će se projekt (O)čuvajmo Park Nehaj. Na poziv se mogu javiti dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, a podijeljeni su u tri skupine. U prvu skupinu pripadaju hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s četvero ili više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti,

roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom odnosno privremenom zaštitom, kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi, domova za djecu, i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih šest mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koje pripadaju etničkoj manjini i potreban im je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva kako bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju.
Sve navedene osobe mogu se javiti neovisno o duljini prijave u evidenciju nezaposlenih. U prvu skupinu spadaju i mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do četiri mjeseca, ali i mladi do 29 godina prijavljeni dulje od dvanaest mjeseci, mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do šest mjeseci, osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od šest mjeseci i osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih tri i više godina.

Kandidati druge skupine su korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih. U treću skupinu ubrajaju se osobe starije od 50 godina prijavljene u
evidenciju kraće od šest mjeseci i osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci. Prijaviti se mogu i nezaposlene osobe s prebivalištem na području Grada Senja, ako u posljednje tri godine nisu bile zaposlene u programima javnih radova dulje od 12 mjesec, ili ako su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno

Zakonu o socijalnoj skrbi, te se u javni rad mogu uključiti u nepunom radnom vremenu.
Prijave, uz koje je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, potvrdu sa zavoda za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti, potvrdu o dokazivanju statusa i broj telefona ili mobitela, podnose se najkasnije do 1. travnja 2019. godine na adresu: Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj, osobno ili putem pošte.

Zaposlit će se pet kandidata, a izbor između prijavljenih obavit će Grad Senj. Odabrani kandidati će s Gradom Senjom sklopiti ugovor o radu, uz prethodno dobivenu suglasnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

error: Content is protected !!