Kako od PET boca, vrećica i starog papira napraviti igračke

Kako reciklirane materijale upotrijebiti za igru djece uči se na radionicama kreativnog recikliranja u vrtiću Radost

Crikvenica – U Dječjem vrtiću Radost u Crikvenici u tijeku je ciklus od šest radionica kreativnog recikliranja. Odgajatelji uče kako reciklirane materijale upotrijebiti u igri i stvaranju predškolske djece, odnosno kako od tih materijala izraditi igračke, didaktiku, ukrase za sobe, mobile, nakit… Do sad su realizirane četiri radionice. U prve dvije radionice reciklirale su se PET boce i plastična ambalaža, a u druge dvije plastične vrećice. U planu je realizacija još dvije u kojima će se, kao materijal, upotrijebiti stari papir. Program je osmislila i vodi Dubravka Kanjski, pedagog sa statusom samostalnog umjetnika (HZSU).