Kiša ne remeti plan, rotor na Hreljinu gotov do 15. lipnja

Eventualno se može dogoditi da otvaranje rotora kasni nekoliko dana, no sigurno ne više od toga

HRELJIN Izgradnja kružnog raskrižja Meja teče po planu i neprestana kiša neće poremetiti planove da se rotor otvori sredinom lipnja. Eventualno se može dogoditi da otvaranje rotora kasni nekoliko dana, no sigurno ne više od toga. Semafor i naizmjenična regulacija prometa te blatnjava cesta već smetaju Hreljanima, no apelira se na strpljenje još dvadesetak dana
Rotor se gradi na zapadnom ulazu u Hreljin odnosno na spoju državne ceste D501 sa županijskom cestom Ž5059 i nerazvrstanom cestom za radnu zonu Glavičina koju Grad Bakar kani razvijati. Radove vrijedne četiri milijuna kuna izvodi GP Krk. Izradu projektne dokumentacije, ishodovanje dozvola za gradnju i rješavanje imovinsko pravnih odnosa preuzeo je na sebe Grad Bakar, dok su se u sufinanciranje radova uključili KD Vodovod i kanalizacija Rijeka te Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije. Uz rotor, radovi uključuju izvedbu nogostupa, prelaganje i postavljanje novih instalacija: oborinske odvodnje, vodovoda, telekomunikacijskih i elektroenergetskih instalacija te javne rasvjete.

error: Content is protected !!