Konferencija o demografskim izazovima u Primorju i Lici

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u partnerstvu s Gradom Senjom sutra u deset sati u tvrđavi Nehaj organizira konferenciju “Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Like, Primorja i Gorskog kotara“

SENJ Konferenciju “Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Like, Primorja i Gorskog kotara“ organizira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku u partnerstvu s Gradom Senjom sutra u deset sati u tvrđavi Nehaj. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organizira u razdoblju 2019.-2020. u partnerstvu s jedinicama lokalne samouprave niz konferencija na temu demografske revitalizacije, aktualnih demografskih trendova kao i doprinosa jedinica lokalne samouprave demografskoj revitalizaciji.
Nakon uspješno organizirane konferencije u Đakovu, druga konferencija koja će se održati u Senju, obuhvatit će područje Like, Primorja i Gorskog kotara gdje će se izložiti demografski izazovi s kojima se ovo područje suočava, kao i moguća rješenja i primjeri dobre prakse. Konferenciju će otvoriti ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina, župan Ličko – senjske županije mr. sc. Darko Milinović i gradonačelnik Senja Sanjin Rukavina.