Korak bliže cesti kojom će prodisati centar Novog

Dobivena je lokacijska dozvolu za izgradnju spojne ceste između Ulice Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića

NOVI VINODOLSKI Dobivena je pravomoćna lokacijska dozvolu za izgradnju spojne ceste između Ulice Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića u centru Novog Vinodolskog. Glavni projekt potreban za dobivanje građevinske dozvole treba biti završen do kraja kolovoza, a u rujnu će se započeti sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, odnosno otkupa zemljišta koja ulaze u obuhvat planirane ceste, što je također jedan od preduvjeta za dobivanje građevinske dozvole. Izgradnja dvosmjerne ceste riješit će problem loše prometne povezanosti istočnog dijela grada sa centrom te povezati istočni i zapani ulaz u centar. Planirani početak gradnje je u rujnu 2020. godine, pod uvjetom da se do tada uspiju riješiti imovinsko-pravni odnosi.

error: Content is protected !!