Ljekarna Smeraldo Hreljin od danas radi cijeli dan

Radno vrijeme se produljilo jer se prepoznala potreba stanovništva

HRELJIN Ljekarna Smeraldo Hreljin od danas radi cijeli dan. U ljekarni ističu da su radno vrijeme produljili jer su prepoznali potrebu stanovnika Hreljina i okolnih mjesta. Posebno aktivnog stanovništva.
– Briga o vlastitu zdravlju doživotna je navika, kultura i način življenja. Procjenjuje se da se čak polovica kroničnih bolesti može spriječiti boljom brigom za zdravlje u svakoj životnoj dobi. Za dobre promjene bitna je dostupnost zdravstvenih informacija i skrbi te smo stoga od danas u ljekarni Hreljin dostupni od 7 do 19,30 sati tijekom tjedna te svaku subotu od 8 do 13 sati, istaknula je mag. pharm. Andrea Dunger.