Mjesec dana sanira se vijadukt Sveti Kuzam

Sanacija uključuje privremenu regulaciju prometa

BAKAR Sljedećih mjesec dana sanirat će se vijadukt Sveti Kuzam, što uključuje privremenu regulaciju prometa.
Radovi na sjevernoj traci autoceste (smjer Hreljin – Rijeka) izvodit će se u dvije faze. Do 27. lipnja izvodit će se prva faza radova na zaustavnom traku i voznom prometnom traku, a promet će se voditi samo pretjecajnom trakom. Od 27. lipnja do 10. srpnja izvodit će se druga faza radova na pretjecajnom prometnom traku, a promet će se voditi voznom trakom. U slučaju pojačanog prometa, u vrijeme vršnog prometnog opterećenja, moguće su kraći zastoji i kolone vozila, najavljuje HAK.
U Hrvatskim cestama doznajemo da priprema za sanaciju traje već dva mjeseca. U radionici su se pripremali elementi za sanaciju vijadukta.

error: Content is protected !!