Mutavgjić razriješen funkcije člana uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol

Do razrješenja je došlo jer novi Zakon o vodnim uslugama ne priznaje dva člana uprave, a Mutavgjić je bio drugi član

CRIKVENICA Član uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol Veselko Mutavgjić razriješen je funkcije člana uprave 12. srpnja, potvrdio je jedini preostali član uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol Igor Uremović na pitanje crikveničke gradske vijećnice Vesne Car Samsa na aktualnom satu gradskog vijeća je li točna informacija o smjeni člana uprave. Mutavgjić je razriješen funkcije jer novi Zakon o vodnim uslugama ne prepoznaje dva člana uprave, objasnio je Uremović dodajući da je Mutavgjić ostao zaposlenik VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol.

Kako će se štititi interesi Grada Crikvenice u komunalnom društvu nakon smjene crikveničkog člana uprave, zanimalo je vijećnicu Car Samsa.
Odgovorila je zamjenica gradonačelnika Crikvenice Ivona Matošić Gašparović objasnivši da se u pripremi svih dokumenata kod formiranja VIO vodilo zaštitom interesa Crikvenice, ali i Novog Vinodolskog. U 30 godina prvi put je Crikvenica izjednačena suvlasničkim dijelom s Novim Vinodolskim, što je velika razlika u odnosu na dug period kad je Novi Vinodolski imao 51 posto vlasništva. Novom raspodjelom vlasništva ispravljena je dugogodišnja nepravda prema Crikvenici. Danas se odluke donose ravnopravno, objasnila je zamjenica gradonačelnika dodavši da Zakon dopušta samo jednog člana uprave, ali da postoje druga rješenja. Predviđena je mogućnost imenovanja prokuriste. Postoji interni dogovor, ako jedna jedinica lokalne samouprave ima člana uprave, druga jedinica lokalne samouprave ima prokuristu.