Nova direktorica Turističke zajednice Grada Kraljevice Jelena Mateševac

Na mjesto direktorice Mateševac dolazi s mjesta više stručne suradnice u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka

KRALJEVICA Nova direktorica TZ Grada Kraljevice je Jelena Mateševac. Po struci je magistra ekonomije sa završenim Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te diplomom Ekonomskog fakulteta u Zagrebu na kojem je magistrirala u području poslovne ekonomije – turizam.

Već na fakultetu radila je u Turističkom informativnom centru Turističke zajednice grada Rijeke, a od 2015. godine u Primorsko-goranskoj županiji u Upravnom odjelu za turizam i kulturu, gdje je stekla višegodišnje iskustvo. Posljednjih šest mjeseci radila je kao viša stručna suradnica u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka.

Radila je na brojnim europskim projektima vezanim uz obnovu i valorizaciju kulturne baštine, s posebnim naglaskom na projekt Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana. Također, radila je u Posjetiteljskom centru Kraljevica- središnjem posjetiteljsko-interpretacijskom centru rute. Preklani postaje interpretacijski vodič s certifikatom Udruge Interpret Europe. Sudjelovala je na mnogim specijaliziranim radionicama, edukacijama i tečajevima, vezanih uz područje kulture baštine i turizam.

error: Content is protected !!