Nova lučica Črišnjeva ponudit će dva pontona

Jedan ponton protezao bi se prema Jadranovu, a drugi prema Krčkom mostu

KRALJEVICA Priprema se uređenje lučice Črišnjeva, najavljeno je na gradskom vijeću Kraljevice. Uz uređenje obalnog zida, predviđa se postavljanje dva pontona, dužine 120 metara. Jedan bi se protezao prema Jadranovu, a drugi prema Krčkom mostu. Procjenjuje da će investicija financijski biti zahtjevnija od uređenja lučice Carovo u čije uređenje je uloženo 8 milijuna kuna. U proračunu su već rezervirana sredstva za izradu prostornog plana koji će otvoriti mogućnosti uređenja lučice Črišnjeva, no tempo pripreme i početak gradnje ovisit će o financijskom raspletu korona krize.

error: Content is protected !!