Nove sjedalice u senjskom domu kulture

Obnovljen je i parket u dvorani te ugrađena nova rasvjeta

SENJ Pučko otvoreno učilište Milutina Cihlara Nehajeva u vrijeme pandemije svoje je aktivnosti usmjerilo na uređenje unutarnjeg prostora. Nakon što je senjski Dom kulture 2019. godine digitalizacijom kina nabavio najmoderniju opremu kojom se postigla bolja kvaliteta i slike i zvuka, čime je omogućena projekcija filmova u modernom digitalnom obliku, ove godine su u dvoranu ugrađene nove sjedalice. Osim sjedalica, obnovljen je parket u dvorani, te ugrađena nova rasvjeta.

Ministarstvo kulture i medija svake godine prepoznaje i redovito sufinancira senjske projekte kroz razne programe. Jedna od gradskih ustanova koja je već nekoliko godina prepoznata po dobrim projektima je svakako Pučko otvoreno učilište M.C. Nehajev.
– Osim što nam je pomoglo kod opremanja našeg Doma kulture Ministarstvo kulture redovito prati i naše Senjske koncertne večeri i iznimno smo im zahvalni na tome, a zahvaljujemo i Gradu Senju na sufinanciranju naših projekata. Mi u Pučkom učilištu nestrpljivo očekujemo vrijeme kada će se posjetitelji ponovno vratiti u naše prostore, a posebno kada ćemo nastaviti s kino projekcijama koje su uz suvremenu opremu koju smo nabavili odista pravi doživljaj, kaže ravnatelj senjskog Pučkog učilišta M.C. Nehajeva Ivan Prpić.

U planu je i dalje redovito ulagati u unutarnje uređenje, čime će senjski Dom kulture postati reprezentativna višenamjenska dvorana, koju ćemo nadamo se uz poboljšanje epidemioloških uvjeta, uskoro moći i koristiti za razne predstave, kino-projekcije i priredbe, poručuju iz Grada Senja.