Novi Dom zdravlja u Novom otvara vrata pacijentima u ponedjeljak

Na Jurkovo sele dvije ordinacije i patronažna sestra, a za njima će skoro i ostale kolege

NOVI VINODOLSKI Novi Dom zdravlja u Novom Vinodolskom otvara se za pacijente u ponedjeljak, najavljuje Dom zdravlja Primrosko-goranske županije. S radom u novom objektu na Jurkovu u ponedjeljak započinje tim opće/obiteljske medicine Hrvoja Sokolića (tel. 051/245-296), pedijatrijski tim Zdenke Škorić-Kovačić (tel. 051/244-215) te patronažna sestra Sanja Sabolić (mob. 099/251-8246).

Spomenuti zdravstveni timovi radit će prema dosadašnjem rasporedu rada, a njihove će se ordinacije moći kontaktirati putem navedenih brojeva telefona te e-mail adrese. Preostali timovi opće/obiteljske i dentalne medicine preselit će se uskoro u novi Dom zdravlja.

error: Content is protected !!