Novi natječaj za Suvenir tržnicu u Crikvenici

Od 31 zakupca, 21 uredno podmiruje svoje obveze. Vjerojatno će do natječaja u prosincu, kao i svake godine, obaveze podmiriti svi “zaboravni”

CRIKVENICA Početkom prosinca će se raspisati natječaj za poslovne prostore na Suvenir tržnici u Crikvenici. Uobičajena je to procedura jer se ugovori potpisuju na godinu dana. Naime, u planu je izgradnja čvrstog objekta koji će se bolje stopiti s centrom Crikvenice od sadašnjih skromnih prostora pa se ugovori potpisuju na samo godinu dana jer se ne zna kad će startati gradnja čvrstog objekta. Uređenje prostora Suvenir tržnice dio je budućeg projekta “Crikvenica na Potoku” kojim će se kvalitetnije i atraktivnije osmisliti kompletan prostor između Vinodolske ulice i Dubračine.
Od 31 zakupca, 21 uredno podmiruje svoje obveze. Najveći pojedinačni dug iznosi 20 do 30 tisuća kuna, a radi se o zakupcima koji imaju više lokala. Vjerojatno će do raspisivanja natječaja u prosincu, kao i svake godine, obaveze podmiriti svi “zaboravni”. Naime, na natječaj se ne može izaći ako sve obveze prema Gradu Crikvenici nisu podmirene. Većina zakupaca nema stalno prebivalište u Crikvenici.

error: Content is protected !!