NZJZ: kakvoća mora kod tunere u Klenovici nezadovoljavajuća

Ispitane su još dvije lokacije, na početku i kraju plaže: nisu dobile negativnu ocjenu

KLENOVICA Kakvoća mora na plaži kod tunere u Klenovici je nezadovoljavajuća, rezultat je jučer provedenog ispitivanja mora od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Ta lokacija je dobila crvenu točku. Ispitivanjem je utvrđeno da je vrijednost mikrobiološkog pokazatelja Escherichia coli bila viša od dozvoljene.
Ispitivanje je provedeno na još dvije lokacije. Na početku plaže, nadomak lukobrana te na sredini plaže. Kvaliteta mora na tim lokacijama nije ocijenjena nezadovoljavajućom, ispitivanje tih točaka je u tijeku, a rezultati provedenih analiza bit će dostupni sutra.