Objavljen natječaj za javne programe i projekte vrijedan dva milijuna kuna

Udruge mogu dobiti sredstva za projekte vezane uz sport, odgoj i obrazovanje, djelatnost Crvenog križa, kulturu, aktivnosti umirovljenika, udruga proizašlih iz Domovinskog rata, zdravstveni i humanitarni rad, izdavačku djelatnost, ekologiju…

SENJ Grad Senj objavio je Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba na području grada Senja za 2020. godinu. Na Natječaj se mogu prijaviti projekti i programi za prioritetna područja sport i rekreacija, odgoj i obrazovanje, djelatnost Crvenog križa, glazbena i likovna kultura, poticanje, promicanje i zaštita kulturne baštine, umirovljenici, udruge proizašle iz Domovinskog rata, zdravstveni i humanitarni rad, izdavačka djelatnost, ekologija i zaštita prirode, razvoj civilnog društva i povezanosti unutar zajednice, ostale udruge.
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je gotovo dva milijuna kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je dvije tisuće kuna, a najveći 300 tisuća kuna. Ako se radi o projektu, programu ili savezu više udruga najveći iznos je 1,2 milijuna kuna. Prijavu programa ili projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja i koja je programski usmjerena na rad u području za koje se prijavljuje. Mogu se javiti i druge pravne ili fizičke osobe koje nemaju dugovanja prema Gradu Senju.
Prijave je potrebno dostaviti isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na web stranici Grada Senja www.senj.hr. Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave na web stranici Grada Senja. Prijave se trebaju dostaviti u tiskanom obliku na propisanim obrascima i sa svim prilozima na adresu: Grad Senj, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana br. 2., uz naznaku “Za natječaj – javne potrebe”. Postupak pregleda i ocjene prijava obavljat će Povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Senja, a razmatrat će se samo projekti i programi koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja. Prilikom odabira cijenit će se sposobnost prijavitelja, dosadašnji rad na programima i projektima, relevantnost programa i projekta, brojnost članstva, realnost proračuna te očekivani broj osoba uključenih u program ili projekt.
Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem na adresu mislav.bilovic@senj.hr ili putem tel. 053/881-162, kontakt osoba Mislav Bilović, savjetnik – koordinator za kulturu i društvene djelatnosti.

error: Content is protected !!