PGS: I Jadran je razlog iseljavanja iz Crikvenice

Protivimo se bilo kakvom komadanju Jadrana, poručuju iz crikveničkog ogranka PGS-a

CRIKVENICA Svoj pogled na situaciju u crikveničkom Jadranu dao je i crikvenički ogranak PGS-a uputivši priopćenje javnosti.

“Kada je Jadran d.d. spašavan od strane tadašnje Vlade, ali i svih vjerovnika, bivših i sadašnjih radnika i dobavljača, intencija je bila upravo da se zadrži cjelovitost. Treba podsjetiti i da je jedna od većih prepreka u rješavanju stečajnog postupka bilo izdvajanje auto kampa Selce i poluotoka Kačjak iz sastava Jadrana, a očito se pretenzije na pojedine objekte ni danas nisu smirile. Strategija razvoja Jadrana o kojem se toliko pričalo bila je osnova da se krene u privatizaciju i temelj za određivanje dokapitalizacije, te očekujemo da i novi vlasnici koji su prihvatili tu strategiju istu poštuju i provode.

Crikvenica ima dugogodišnju turističku tradiciju, mnoge generacije izrasle su u Jadranu i svoju karijeru i život gradile u ovom gradu, a sada imamo situaciju da se ljudi iseljavaju iz Crikvenice ne samo radi općenito loše politike, već i situacije s Jadranom.

Protivimo se bilo kakvom komadanju Jadrana i očekujemo da Vlada Republike Hrvatske, odnosno nadležno Ministarstvo prostornoga uređenje, graditeljstva i državne imovine pokrene odgovarajuće postupke u cilju utvrđivanja ispunjavaju li se preuzete obveze. Također očekujemo od uprave Jadrana da pored brige za vlastite interese brine i za interese radnika, lokalne zajednice i destinacije”, stoji u priopćenju PGS-a.

error: Content is protected !!