PGS-SDP o slučaju plaža: Ne treba nam pritisak gradonačelnika već koncesionar i radna mjesta

Sazivanje “zbora građana” očito ima intenciju od ključne teme za funkcioniranje i razvoj turizma našega grada stvoriti politički problem što postupak dodjele koncesije nije i niti u kojem slučaju ne smije biti, upozorava Kružić

CRIKVENICA Čelnici crikveničkog PGS-a i SDP-a Branko Kleković i Mario Kružić reagirali su na poziv gradonačelnika Damira Rukavine na zbor građana na temu koncesije na Gradskoj plaži u Crikvenici. Žele ukazati na nezakonitost sazivanja zbora građana od strane gradonačelnika Rukavine.

Naime, sukladno članku 25. Statuta Grada Crikvenice zbor građana saziva predsjednik gradskog vijeća u roku 15 dana od dana donošenja odluke gradskog vijeća, a ni u kojem slučaju gradonačelnik. Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje pet posto birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana. Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

“Ovo ističem upravo iz razloga što ovakvo sazivanje “zbora građana” očito ima intenciju od ključne teme za funkcioniranje i razvoj turizma našega grada stvoriti politički problem što postupak dodjele koncesije nije i niti u kojem slučaju ne smije biti. Pitanje dodjele koncesije mora se provoditi isključivo sukladno Zakonu o koncesiji i Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru i to je isključivo upravni postupak”, navodi Mario Kružić.

Kleković i Kružić također ističu kako je u najmanju ruku čudna izjava gradonačelnika Rukavine kojom ulazi u analizu pristiglih ponuda na natječaj za dodjelu koncesije na Gradskoj plaži iako za to nema nikakve zakonske ovlasti.

“Isticanjem činjenice da je jedan od ponuditelja na natječaj otvorio tvrtku 14 dana prije roka za dostavu ponuda želi se stvoriti određen pritisak na davatelja koncesije, iako gradonačelnik Rukavina zna ili bi mu barem netko od njegovih suradnika trebao reći da je isto u skladu s ranije navedenim zakonskim i podzakonskim aktima. Ovo navodim upravo iz razloga što sam unatrag pet godina ukazivao na netransparentnost i nezakonitost postupka dodjele koncesijskog odobrenja na plaži ispred hotela International, kada je odobrenje dodijeljeno novoosnovanoj tvrtki koja pak u trenutku dodjele nije niti postojala, odnosno nije bila upisana u sudski registar. Sve to je nakon pet godina nezakonitog i neovlaštenog korištenja rezultiralo zabranom obavljanja djelatnosti i rješenjem za uklanjanje građevine. Navedeno ističem kako bih ukazao na dvostruke standarde u postupanju gradonačelnika Rukavine iz samo njemu poznatih razloga, navodi Branko Kleković.

Na kraju priopćenja Kleković i Kružić ističu kako podržavaju svaki oblik zakonite komunikacije izvršne vlasti s građanima, ali da nezakonito sazvan zbor građana nema nikakve svrhe osim onih jeftinih političkih. Ukoliko je gradonačelniku Rukavini bilo stalo do mišljenja građana imao je mogućnost sazvati javnu tribinu na temu razvoja Gradske plaže i to u trenutku kada je Grad Crikvenica izrađivao idejno rješenje jer su upravo tim idejnim rješenjem određeni sadržaji i sami izgled plaže. Naime, navedeno idejno rješenje je kasnije Primorsko-goranska županija uvrstila u dokumentaciju za nadmetanje u postupku dodjele koncesije.

Smatramo da na ovakav način gradonačelnik Rukavina stvara negativnu klimu oko samog postupka dodjele koncesije što nikako nije dobro, kažu čelnici SDP-a i PGS-a dodajući da ne žele ulaziti u analizu niti samog postupka niti pristiglih ponuda. Sve što imamo za reći na tu temu je da je Gradskoj plaži pod hitno potreban koncesionar i to onaj koji će najviše investirati u plažu i koji pritom želi zaposliti najviše djelatnika na plaži, a sve u cilju razvoja same plaže, ali i cjelokupnog turizma na području našega grada, kažu Kleković i Kružić.