Počela obnova buduće Kuće senjskih književnika

Započela je prva faza rekonstrukcije tzv. opožarene zgrade u Senju. Prva faza radova stoji 1,9 milijuna kuna, a ukupna obnova stajat će više od devet milijuna kuna

SENJ Započela je prva faza rekonstrukcije tzv. opožarene zgrade u Senju, spomenika kulture čije se ruševine nalaze uz Gradski muzej, a obuhvaćaju potpunu sanaciju konstruktivnog dijela zgrade. Radove izvodi tvrtka Fidal d.o.o.. iz Rijeke koja je licencirana za spomenike kulture, a ukupan iznos cijene
prve faze radova je oko 1,9 milijuna kuna. Milijun kuna financira Ministarstvo kulture, a ostatak će se izdvojiti iz gradskog proračuna.
Ukupna cijena potpune obnove opožarene zgrade, nakon završetka svih faza obnove, iznosi više od devet milijuna kuna. Zgrada je dio palače Vukasović u kojoj se danas nalazi muzej, a obnova po fazama potrajat će sljedećih nekoliko godina. Do 1990. godine to je bila stambena zgrada s nekoliko suvlasnika.
Nakon požara koji ju je uništio do temelja suvlasnici nisu bili zainteresirani za njenu obnovu pa je grad Senj, jedan od suvlasnika, otkupio vlasničke
udjele i postao jedini vlasnik zgrade, nakon čega je prikupio potrebnu dokumentaciju i krenuo u početak obnove zgrade.


Zgrada će nakon obnove postati “Kuća senjskih književnika”, a kako je spojena sa senjskim gradskim muzejom Senj, predstavljat će nastavak muzeja. Nekoliko puta zgrada je sanirana kako se ne bi srušila na ulicu. “Kuća senjskih književnika” rasprostirat će se na četiri etaže sa 640 metara četvornih metara. Suteren će se iskoristiti za proširenje podmorske i arheološke zbirke Gradskog muzeja. U prizemlju će se smjestiti info pult, uredski i kancelarijski prostor te galerijski izložbeni prostor. Prvi kat posvećit će se senjskim književnicima i zavičajnoj knjižnici senjskih književnika, a drugi kat rezerviran je za multimedijsku dvoranu.