Počeli upisi u vrtić Radost za novu pedagošku godinu

Djecu treba prijaviti u sljedeća dva tjedna

CRIKVENICA U dječjem vrtiću Radost Crikvenica započeli su upisi u redovite jasličke i vrtićke programe te program za djecu s teškoćama za novu pedagošku 2020/21. godinu. Otvoreni su dva tjedna, do 25. svibnja. Sve informacije o upisima i potrebnoj dokumentaciji za upis objavljene su na web stranici https://radost-crikvenica.hr/info-kutak/upisi/.
Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom se može predati putem online obrasca. Iznimno, roditelji koji nisu u mogućnosti predati online zahtjev, isti mogu dostaviti (zajedno s potrebnom dokumentacijom) u papirnatom obliku poštom ili u poštanski sandučić u vrtiću na adresi Šetalište Vladimira Nazora 2/A, 51260 Crikvenica. Za lakše prikupljanje dokumenata potrebnih za upise roditeljima se preporuča servis eGrađani.

Djeca ostvaruju prednost pri upisu prema kriterijima propisanim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u vrtić te prema Pravilniku o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Radost. Na temelju tih kriterija se utvrđuje broj bodova za svako dijete te se popunjavaju slobodna mjesta u vrtiću. Djeca koja se ne uspiju upisati, pribilježavaju se na listu čekanja te se, ovisno o broju bodova i rasporednu na listi čekanja, upisuju u vrtić tijekom godine kad se oslobodi mjesto. Rezultati upisa (ime i prezime djeteta, broj bodova) će se objaviti u roku 30 dana od dana završetka upisa na oglasnoj ploči i web stranici vrtića. Uz napomenu, na web stranici će se objaviti rezultati upisa samo za djecu čiji roditelji na zahtjevu za upis daju pristanak za takvu objavu.

Posebna pravila za Dramalj

U područnom vrtiću u Dramlju u pedagoškoj godini 2020/21. će se redoviti programi početi provoditi po dovršetku rekonstrukcije i nadogradnje objekta. Planirano trajanje radova je od lipnja 2020. do početka 2021. godine.  Po završetku radova u područnom objektu Dramalj će biti jedan vrtićki i jedan jaslički program. Roditelji djece s prebivalištem u Dramlju u upisnom roku mogu predati zahtjev za upis u druge objekte Dječjeg vrtića Radost i pri tome imaju isti status kao roditelji iz Crikvenice, Selca i Jadranova u smislu određivanja prava prednosti na upis. Djeca s prebivalištem u Dramlju prelaze u objekt u Dramlju tijekom pedagoške godine 2020/21., nakon njegovog otvaranja.