Podijeljeno 150 maski u Driveniku, nastavak sutra

Mjesni odbor Drivenik, u suradnji s volonterima iz Udruge za narodne običaje Drivenik, dijeli maske pučanstvu

DRIVENIK Niti nedjelja nije dan za odmor kad se bori protiv korona virusa koji je u dobroj mjeri ugrozio zdravlje i ograničio životnu svakodnevicu. U Vinodolskoj općini jučer je počela podjela maski stanovništvu. Danas je Mjesni odbor Drivenik, u suradnji s volonterima iz Udruge za narodne običaje Drivenik, dijelio maske pučanstvu. Petero volontera podijelilo je 150 maski od sela Šimići do centra Drivenika.
“To je prva tura, sutra se dijeli druga tura maski od centra do kraja Drivenika”, najavljuje Marin Klarić.