Ponosna sam kad vidim kako se mladi Albanci brzo integriraju u društvo

Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj predstavljala je u nedavno raspuštenom sazivu Saboru pet manjina i najavljuje novu kandidaturu za parlamentarne izbore u srpnju

SELCE Među četvero zastupnika s područja Hrvatskog primorja u nedavno raspuštenom devetom sazivu Hrvatskog sabora je i Ermina Lekaj Prljaskaj. U Sabor je 2016. godine ušla kao kandidatkinja Unije Albanaca u Republici Hrvatskoj, a zastupala je pet manjina: albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku i slovensku. Sa zastupnicom iz Selca razgovarali smo o prošlom mandatu, položaju albanske manjine i njenim planovima. Već u uvodu zastupnica Lekaj Prljaskaj je istaknula:
“U društvu su manjine bitne. Kao građani, kao osobe s željama, nadama, snovima. Svi smo pozvani da doprinosimo društvu, da napredujemo i da ostavimo nešto vrijedno iza sebe. Naša budućnost ovisi o nama”.

Kako bi u nekoliko rečenica ocijenili rad devetog saziva Hrvatskog sabora? 
“Deveti saziv Sabora bi ocijenila bi s dobrom ocjenom. Bilo je zastupnika raznih profila, raznih interesnih skupina, s raznim idejama i pristupima, što je uvijek dobro za konstruktivnu raspravu. Ali što se rada Sabora tiče, bio je na dobrom nivou, osim u slučajevima kada su određeni zastupnici svojim ispadima rušili sliku najvišeg doma Republike Hrvatske.
Ne bih ulazila u raspravu da li je to namjerno ili nenamjerno, jer nisam za to nadležna i smatram da zastupnici predstavljaju stranku/manjinu najbolje što mogu. Naravno, uvijek može bolje i mjesta za poboljšanje uvijek ima. Što se tiče zakona i drugih pravnih propisa i direktiva iz EU, doneseni su i o tome se raspravljalo, počevši od nadležnih odbora do plenarne sjednice”.

Kad bi morali ocijeniti najvažniji događaj (temu, raspravu, sukob…)  u Saboru u protekle tri i pol godine, što bi izdvojili? 
“Što se tiče važnijih događaja i rasprava u ovom devetom sazivu bilo je dosta konstruktivnih rasprava, ali moram naglasiti da je bilo dosta sukoba, vrijeđanja i nedoličnog ponašanja naših zastupnika. Na žalost, na taj način su poslali jednu ružnu sliku javnosti i našim građanima. Dostojanstvo je nešto što svima nama priliči i mislim da je iznimno važan faktor u svim sferama života. Nažalost, mnogi zastupnici u žaru često zaborave na to.
Kao zastupnica pet nacionalnih manjina, moram razjasniti da svaka manjina ima svoje specifičnosti i svoje interese. Promatrajući njihove interese, iako žive na istom području, ponekad djeluju kao da nemaju dodirnih točaka. Mnogi njihovi interesi su različiti, a veže ih želja i volja za skladnim i prosperitetnim životom u Hrvatskoj. Nastojala sam im pomoći i omogućiti im što bolje prilike, onoliko koliko je u mojoj moći. Rad s manjinama je izuzetno interesantan, ali i izazovan jer se srećete s puno različitih profila ljudi. Tijekom ovog mandata je bilo puno stvari koje su se pomakle u pozitivnom smjeru, a naglasila bih  par događaja.
Komemoraciju žrtvama Srebrenice koja se održava svake godine u Saboru, na što sam izuzetno ponosna. Ovaj događaj je zaslužio da ga se dostojanstveno prisjećamo i da učimo iz njega. Bošnjačka manjina je i dalje obilježena žrtvom Srebrenicom i smatram da je sav moj napor bio vrijedan jer je doprinosi širenju svjesti o počinjenim strahotama i solidarizaciji s Bošnjacima.
Moj stav vezano za akciju financijske policije koja je zatvarale male obrtnike i to bez mogućnosti žalbe i razmatranja razloga zašto je došlo do toga da mali obrtnik ima deset kuna viška na blagajni. Smatram da u cilju očuvanja dobrog gospodarskog stanja dugoročno treba nastojati na smanjenju frigidnosti sustava. Sustav mora biti fleksibilniji jer su i ljudi za koje je sustav u konačnici stvoren, takvi. Pripadnici manjina koje ja zastupam su većinom obrtnici.
Rješavanje statusa državljanstva za građane RH koji dolaze iz bivše Jugoslavije i to od 1990. godina, kroz suradnju sa nadležnim ministarstvima.
Podrška koju dajem udrugama i vijećima nacionalnih manjina kroz njihov rad jedna je od temeljnih odrednica moje politike jer su udruge i vijeća “institucije” koje unutar nacionalnih manjina rade na očuvanju njihovog identiteta, tradicije i kulture. To su stupovi njihovih zajednica i mjesto okupljanja i osjećaja pripadnosti. Iznimna mi je čast surađivati s njima.

Posao raspršen po Hrvatskoj

S područja Hrvatskog primorja u Saboru je sjedilo još troje zastupnika. Iz raznih stranaka. Koliko ste kontaktirali i surađivali sa susjedima, Đujićem, Klarićem i Turinom-Đurić?  “Što se tiče kolega zastupnika, za svakog imam riječi pohvale, ali ja sam bila koncentrirana na manjine. Ne samo u Primorsko-goranskoj županiji nego u cijeloj Hrvatskoj jer biti predstavnik pet nacionalnih manjina raspršenih po cijeloj državi nije jednostavno. Na žalost, moram reći da sam najmanje bila prisutna u Primorsko-goranskoj županiji, nastojeći podržati i saslušati manjine u drugim krajevima Hrvatske”.

Imate li ambicije ponovno sjesti u saborske klupe? 
“Da, imam ambicije i kandidirat ću se za još jedan mandat. Smatram da moram nastaviti rad i realizaciju projekata koje sam započela. To je moja dužnost. Neke stvari se ne mogu odraditi preko noći, neki projekti se ne mogu realizirati preko noći. Za mnoge promjene treba vremena. Nadam se da su moji birači prepoznali moj rad i nastojanja da zastupam njihove interese. Vlade se smjenjuju i ono što je agenda jedne vlade, vrlo vjerojatno nije agenda druge. Smatram da su kontinuitet i upornost odgovor na promjene: ako dovoljno dugo radimo na projektu i nismo vremenski ograničeni, ne postoji razlog zašto neki projekt ne bi zaživio i donio željene rezultate. Mogu ponosno reći da sam dosta toga napravila”.

Zastupnica ste albanske manjine na državnoj razini. Kako gledate na činjenicu da su Albanci slabo zastupljeni na lokalnoj razini, u gradskim i općinskim vijećima? Nezainteresiranost za lokalnu politiku ili nešto drugo? 
“Prvo bi rekla da su Albanci raspršeni po cijeloj Hrvatskoj, tako da nismo koncentrirani na jednom mjestu kao druge manjine. Npr. Mađari, Česi i Slovaci su pretežno koncentrirani na jednom mjestu i s time mogu drugačije ostvarivati svoja prava. Albanska manjina dugo se smatrala manjinom koja ima samo obrtnike i nema potrebe biti integrirana u državne i druge institucije. S ponosom mogu reći da imamo mladež koja se jako brzo integrira u društvo, u raznim sferama djelovanja, i koja sve više pokazuje interes za politička zbivanja i počinje biti politički aktivnija u različitim strankama. Što se tiče lokalnog nivoa, ima zainteresiranih koji žele svojim radom i trudom doći do svoje pozicije i nadam se da će s vremenom veći broj mladih Albanaca dobiti povjerenje građana na lokalnom nivou. Ljudi nas gledaju kao dobre susjede, korektne i radišne obrtnike, mislim da će nas tako gledati i kao predstavnike i zastupnike građana Hrvatske. Počeli smo dobivati podršku i to je za nas jedan veliki pomak. Ne bih nikada rekla da smo diskriminirani, iako su u prošlosti bile takve okolnosti da smo bili diskriminirani i podzastupljeni. Nadam se da je to stvar prošlosti i da sada gradimo svijet u kojem smo svi ravnopravni, a ne svijet u kojem su neki ravnopravniji od drugih.

Voljela bih posebno izdvojiti Istarsku županiju, točnije Općinu Medulin gdje imamo vijećnika, Afrima Fetaoa koji je izabran glasovima Albanaca općine Medulin i koji ravnopravno s drugim vijećnicima zastupa interese građana Medulina. To nam puno znači jer je korak naprijed za Albance u politici i nastojanjima da budu ravnopravnije zastupljeni
.

 

error: Content is protected !!