Potpore za grad Ledenice, kaštel, muzej, knjižnicu, sopile i glagoljicu

Ministarstvo kulture poduprijet će sedam projekata na području Novog s 225 tisuća kuna

NOVI VINODOLSKI Ministarstvo kulture poduprijet će ove godine sedam projekata Grada Novog Vinodolskog, njegovih ustanova i partnera koji provode aktivnosti na području Novog. Tako će u Novi stići 225 tisuća kuna.

U sklopu “Programa zaštite arheoloških kulturnih dobara” za Stari grad Ledenice izdvojit će 18 tisuća kuna. Nositelj projekta obnove je Filozofski fakultet u Rijeci. Kroz stavku “Programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2019. godini” .Grad Novi Vinodolski će za uređenje Frankopanskog kaštela s kulom Kvadrac dobiti 150 tisuća kuna. Pod stavkom “Programi investicijske potpore” Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski dobit će sedam tisuća kuna za nabavu računalne opreme.

Kroz potpore “Muzejsko galerijskim djelatnostima” Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski dobit će 12 tisuća kuna za Program izložbi za ljeto 2019, u Gradskoj galeriji Turnac. Ministarstvo podupire zaštitu nematerijalnih kulturnih dobara, a pod tom stavkom svoje mjesto je našla Radionica sopila i netemperiranog pjevanja Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog koja je dobila deset tisuća kuna. Među knjižnicama koje su dobile potporu za knjižničnu djelatnost je i Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski. Dodijeljeno je 30 tisuća kuna za nabavu knjižne i neknjižne građe. Na listi potpora pod nazivom “Akcije i manifestacije knjižnične djelatnosti” nalazi se i Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski koja je dobila pet tisuća kuna za Malu glagoljsku akademiju.

error: Content is protected !!