Povrat 137 tisuća kuna školi, oštećenje trga, boćališna dvorana, putovanja, agro zona…

Izdvojili smo deset pitanja s uvijek zanimljivog aktualnog sata crikveničkog gradskog vijeća

CRIKVENICA Na crikveničkom gradskom vijeću aktualni sat je uvijek zanimljiv. Tako je bilo i na večerašnjoj sjednici gradskog vijeća u hotelu Omorika. Izdvojili smo deset vijećničkih pitanja s aktualnog sata koji je potrajao i malo više.

Nezavisna vijećnica Sonja Polonijo nadovezala se na pitanje s prošle sjednice gradskog vijeća koje je glasilo: da li je gospođa Friš nadoknadila štetu počinjenu u OŠ Zvonka Cara. Na današnjoj sjednici je primijetila da se u revizijskom izvješću OŠ Zvonka Cara spominje uplaćena nadoknada od 137 tisuća kuna. Pretpostavljam da je tih 137 tisuća kuna iznos štete za koju sam se interesirala na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. Najavljen je pisani odgovor.

Drugo pitanje vijećnice Polonijo je što je sa sanacijom prometnice na Trgu Stjepana Radića, oštećene tijekom gradnje hotela na trgu i zapadnog lukobrana. Pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Stanka Car je potvrdila da je prometnica oštećena te da nema smisla sanirati dok radovi na hotelu i lukobranu ne završe.

Nezavisni vijećnik Boris Boras se zanimao zašto je rebalansom znatno smanjen iznos za crikveničko plivalište, s 1,4 milijuna na tek 100 tisuća kuna. Odustaje li se od projekta uređenja crikveničkog plivališta, pitao je Boras. Odgovor je da je u tijeku ishođenje građevinske dozvole, da se realizacija planira za 2022. godinu i da će se predvidjeti sredstva u proračunu za 2022. godinu.

Boras se na aktualnom satu ispričao članu uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol Veselku Mutavgjiću na pitanju postavljenom na prošlom vijeću vezanom uz nabavu cementa za potrebe firme. Očito su mi dali krive informacije, očito je normalna pojava transporta cementa u vozilu u vlasništvu tvrtke, zaključio je Boras.

Ivan Smojver (Domovinski pokret) je pitao koliko stvarno košta boćarska dvorana u Ladviću u Crikvenici? U rujnu 2018. godine u javnost je izašla informacija o cijeni od 17,5 milijuna, a na službenoj web stranici Grada Crikvenice stoji da dvorana košta gotovo 18,4 milijuna kuna. Dolazimo do razlike od 952 tisuće kuna, konstatirao je Smojver.
Gradonačelnik Crikvenice Damir Rukavina je iskazao žaljenje što se veličanstveni projekt prikazuje u negativnom svjetlu. Lijepo piše da je cijena izgradnje dvorane oko 17,4 milijuna kuna, a preostali iznos se odnosi na nadzor i opremu. Nitko ništa ne skriva, rekao je Rukavina.

Vijećnika Damira Ljubanovića (HDZ) zanima zašto je Primorsko-goranska županija na račun Županijske lučke uprave Crikvenica uplatila pet milijuna kuna za izgradnju zapadnog lukobrana, kad se zna da se gradnja vrijedna 33 milijuna kuna financira iz EU izvora, posredstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Čemu uplata Županije, jesu li nezakonito trošena sredstva u projektu, radi li se o penalima, pita Ljubanović.
Gradonačelnik Rukavina je rekao da je to investicija ŽLU Crikvenica, da Županija nije trebala dati niti kune, ali je očito da je tata Komadina dao pet milijuna kuna. Tu je ravnatelj ŽLU Crikvenica, možda da on objasni, predložio je Rukavina.
Ravnatelj Kružić je objasnio da se radila javna rasvjeta koja nije bila obuhvaćena projektom te da je određena penalizacija od deset posto odnosno oko tri milijuna kuna. Dva milijuna kuna je šteta nastala zbog klizanja blokova koji su zahtijevali nove istražne radove. Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje (SAFU) ti su troškovi bili neprihvatljivi, objasnio je Kružić. U kasnijoj diskusiji Kružić je objasnio da dodatni troškovi nisu nastali zbog lošeg projektiranja, a nakon sjednice dodatno je pojasnio da je naknadnom kontrolom utvrđeno da šteta od klizanja blokova iznosi 500 tisuća kuna te da će ostatak do dva milijuna kuna ŽLU Crikvenica vratiti Županiji.
Rukavina je prozvao vijećnika Smojvera kako na lukobran ne reagira, a bode ga boćalište, a Smojver se složio da treba i o tome postaviti pitanje, ali da je u tematiku boćališne dvorane bolje upućen.
Potom se razvila diskusija između gradonačelnika i vijećnika Smojvera mogu li se u boćališnoj dvorani održavati natjecanja odnosno međunarodna natjecanja. Gradonačelnik tvrdi da mogu, a Smojver tvrdi da se zbog niza nedostatka međunarodno natjecanje ne može održati.

Na aktualnom satu raspravljalo se o putovanjima. Vijećnik Gracian Čop (HDZ) je konstatirao da je predsjednica gradskog vijeća Vesna Car Samsa išla na tri velika putovanja (Češka, Francuska, Mađarska) te da bi volio dobiti na uvid koliko je potrošeno sredstava i koliko je dnevnica isplaćeno.
Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu Jasminka Cvitković najavila je pismeni odgovor, kao i predsjednica gradskog vijeća Samsa Car koja je predložila da se troškovi s njenih putovanja usporede s troškovima prošlih putovanja.
Temu o putovanjima nastavio je vijećnik Mario Kružić (SDP) koji je podsjetio da su na turistički sajam u Moskvu zbog promocije pravoslavne crkve u Crikvenici putovali zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović, vijećnik Gracian Čop te Marijana Biondić i Gordana Jelenović iz TZ Grada Crikvenice. Koliko je došlo ruskih turista u Crikvenicu zbog crkve i koliko je Rusa vjenčano u crkvi nakon promocije u Moskvi, pitao je Kružić.
Zamjenica gradonačelnika Matošić Gašparović odgovorila je da se u Moskvu putovalo na poziv ruskog konzula koji je zamolio Crikveničane da arbitriraju u sporu ruske i srpske pravoslavne crkve koja je preuzela crkvu izgrađenu od Rusa početkom 20. stoljeća. Trebali bi se ponositi da su Crikvenicu u Moskvi pozvali HTZ i Ministarstvo turizma, dodala je zamjenica gradonačelnika. Kružić se zapitao zašto se proziva predsjednica gradskog vijeća za putovanja koja je išla na putovanje po funkciji, a nitko ne pita zašto je baš vijećnik Čop išao u Moskvu, a ne neki drugi vijećnik.

Vijećnika Kružića je zanimalo što je s projektom agro zone koja je po najavama u medijima trebala već profunkcionirati te koliko je gradskih sredstava utrošeno na projekt? Gradonačelnik Rukavina je objasnio da je Grad probio ceste i raspisao natječaj, ali nije bilo zainteresiranih. U međuvremenu se mijenja zakon koji regulira davanje poljoprivrednog zemljišta u najam, a kad je sve bilo spremno za novi natječaj, za što je trebalo izmijeniti prostorni plan, vijećnici Kružić, Polonijo i Smojver su izašli s pričama da je davanje u najam poljoprivrednog zemljišta građevinska trgovina, da se ne radi o čistom poslu. Tada sam zastao s procedurom, da ne bi bilo problema. Sad vidim da pojedinci vijećnici bježe od motike i lopate, a predmet će doći će na vijeće kad saziv vijeća bude malo bolji, zaključio je Rukavina.

Iva Karlić (SDP) je postavila pitanje Eko Murvici zašto ne radi grijanje u gradskoj sportskoj dvorani. Direktor crikveničkog komunalca Franko Gržetić je objasnio da grijanja nema u dijelu dvorane, da se kvar otklanja i da se nada da će se u desetak dana otkloniti kvar.

error: Content is protected !!