Power to Act u Crikvenici – razmjena mladih iz četiri države

Razmjena mladih održana je u odmaralištu Stoimena, financirana je od strane EU, a okupila je 20 mladih u dobi od 13-16 godina iz Danske, Italije, Makedonije i Srbije

CRIKVENICA Udruga za razvoj umjetnosti, kulture i edukacije (projekt Vijeće mladih Benčić) je u odmaralištu Stoimena u Crikvenici održala Erasmus + razmjenu mladih pod nazivom “Power to Act”.
Razmjena mladih organizirana je u suradnji s partnerskim organizacijama iz četiri zemlje – Danske, Italije, Makedonije i Srbije te je okupila 20 mladih u dobi od 13-16 godina i njihove voditelje. Cilj razmjene bio je doprinijeti osnaživanju i emancipaciji mladih korištenjem kreativnih metoda poput participativnog kazališta, cirkusa, plesa i glazbe te razvoju novih i efikasnijih neformalnih pristupa odgoju i obrazovanju koji će biti usmjereni ka osnaživanju,
emancipaciji i samoaktualizaciji mladih.
Također, cilj ovoga projekta je i razmjena alata kako sa sudionicima, tako i s projektnim partnerima. Svaki partnerska organizacija prezentirala je odabrane kreativne metode i alate kojima se koristi u svojoj lokalnoj zajednici. Tijekom tjedan dana mladi su imali prilike sudjelovati u brojnim aktivnostima na otvorenom, u dramskim igrama, simulacijama, plesu, pjesmi te interkulturalnim večerima na kojima su partnerske zemlje prezentirale svoju kulturu, hranu i običaje. Posljedni dan razmjene mladi su pripremili javni nastup za goste i zaposlenika odmarališta Stoimena na kojem su prezentirali dio rezultata rada na razmjeni “Power to Act”.
Razmjena mladih održana je posljednji tjedan u srpnju, a financirana je od strane Europske unije, u okviru programa Erasmus +, a posredstvom Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

error: Content is protected !!